MHC De Mezen  -  Parkweg 8  -  3842 AD HARDERWIJK  -  0341-417233
site 03.jpg mezen site 5.jpg mezen site 2.jpg mezen site 4.jpg
Junioren
Senioren
 

Sponsoring MHC De Mezen

 
MHC De Mezen "De Mezen dat zijn we samen"

Een sportclub kan niet zonder de financiële hulp van sponsoren. Zonder die hulp zou MHC De Mezen er heel anders uit zien. Geen borden rond de velden en geen reclame op de shirts, maar ook minder voorzieningen. Sponsoren dragen de club een warm hart toe en bieden de vereniging net iets extra’s waardoor de kwaliteit van de materialen en de organisatie van de vereniging toeneemt. Als vereniging zijn wij blij met de bijdragen van onze sponsoren en trots dat zij hun naam ook aan MHC De Mezen willen verbinden!
 
Sponsorbeleid in het kort
In de praktijk houdt het sponsorbeleid in dat een initiatief om bijvoorbeeld een team te voorzien van nieuwe trainingspakken met de opdruk van de sponsor, vooraf de goedkeuring van de sponsorcommissie nodig heeft. De sponsorcommissie geeft dit door aan het bestuur die formeel beslist. Daarnaast is de reclame-uiting onderhevig aan het reglement van de KNHB en dat van De Mezen. Individuele sponsorinitiatieven rond een team, hoe goed ook bedoeld, zonder goedkeuring van het bestuur zijn onwenselijk en niet toegestaan. 
Sponsorinitiatief juichen wij in principe van harte toe omdat het bijdraagt aan de teambuilding en het succes van het team, maar ook aan een financieel gezonde vereniging. Echter wel conform de reglementen en de afspraken.

Onze uitgangspunten    
 
- sponsorbeleid is integraal onderdeel van het totale beleid van MHC De Mezen;
- sponsoring heeft voor beide partijen toegevoegde waarde;
- tegenover sponsoring staat een tegenprestatie van MHC De Mezen op maat;
- sponsoring schept een situatie voor de leden dat sportieve activiteiten buiten de officiële hockeycompetitie om mogelijk en betaalbaar blijven;
- sponsorinkomsten maken structureel onderdeel uit van de begroting van MHC De Mezen.

Onze sponsormogelijkheden

Sponsormogelijkheden binnen MHC De Mezen op een rijtje:

 
1.  Hoofdsponsor
2.  Teamsponsor
3.  Bordsponsor
4.  Club van 100

 

Ad 1. Hoofdsponsor

·      combineert twee of meer sponsormogelijkheden in één pakket, bijvoorbeeld één of meerdere reclameborden in combinatie met shirtsponsoring van één of meerdere team(s) met een totale waarde van minimaal €2500,-;     

·        vermelding met banner op hoofdpagina www.mhcdemezen.nl;      

·        advertentie via narrowcasting;     

·        een evenement aan de sponsor opgedragen;     

·        vlag bij activiteiten.     

          

 

Ad 2. Teamsponsor

·        sponsort een team door middel van shirts (€1000,-) met de bedrijfsnaam van de sponsor;          

·        vermelding op onze website (met link);      

·        eenmalige bedrijfspresentatie op onze website.

  
     

Ad 3. Bordsponsor
Hoofdveld: formaat bord 2500x750 mm
€500,- per jaar inclusief materiaalkosten

V
eld 3: formaat bord 2500x750 mm
€ 350,- per jaar inclusief materiaalkosten

      

 

Ad 4. Club van 100

·        Vermelding als lid op het speelveld bord in het clubgebouw;     

·        kosten: €100,- per jaar voor een periode van 2 jaar;     

·        opbrengsten t.b.v. evenementen jongste jeugd e.a. en onderhoud clubgebouw.

     

Alle aanvragen voor sponsoring verlopen via ons e-mailadres: [email protected]