MHC De Mezen  -  Parkweg 8  -  3842 AD HARDERWIJK  -  0341-417233
mezen site 5.jpg mezen site 4.jpg mezen site 2.jpg site 03.jpg
Junioren
Senioren
 
Nieuwsafbeelding

NIX 18

7-2-2014  | 
Verhoging alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaar

Op 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar verhoogd. Dat betekent dat we in de ons clubgebouw geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Ben je zelf onder de 18, dan mag je geen alcohol bij je hebben of drinken in openbare ruimten. De sportvereniging is een openbare ruimte, maar ook de straat, het café, parken, buurthuizen enzovoorts.

Wat is er veranderd op onze vereniging?
Wij schenken geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen daarom vragen een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen. En verder:
- De nieuwe regels hangen bij de ingang van de kantine en de bar
- Het zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan
- Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en 
doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.

Waarom ?
De overheid verandert de wet om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. 
Drankgebruik in de puberteit en bij jong volwassenen kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Ook wil de overheid de overlast terugdringen die drinkende 
jongeren kunnen veroorzaken.
Onze vereniging moet zich natuurlijk aan de wet houden. En als sportvereniging ondersteunen we van harte dat het goed is om onder de 18 geen alcohol te drinken.

Boetes
De gemeente controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Onze vereniging kan een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben, zelf een boete krijgen, ook als 
het flesje of blikje gesloten is.
Wij hopen dat alle leden hun medewerking verlenen en begrip tonen aan onze 
barvrijwilligers die dit mede uit moeten voeren.

Het bestuur MHC De Mezen