header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk/per e-mail te geschieden, vóór 1 mei van het lopende seizoen. Opzeggingen voor seizoen 2020/2021 dienen derhalve vóór 1 mei 2020 binnen te zijn bij de ledenadministratie. Indien dit niet is gebeurd, is de volledige contributie voor het komende speelseizoen verschuldigd. 
Opzeggen kan per e-mail naar: [email protected]nlonder vermelding van naam, geboortedatum en graag ook reden van opzegging.

U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw opzegging van de ledenadministratie en dan is deze opzegging geldig.