header foto

MHC De Mezen

DAT ZIJN WE SAMEN!

xx Materialencommissie

De materialencommissie bestaat uit Pepijn Albers, Niels Kolk, Amber Visser en Leonie Kamphuis.
De materialencommissie is verantwoordelijk voor de keepersmaterialen maar daarnaast ook voor de diverse trainingsmaterialen en legt verantwoording af aan de eindverantwoordelijke van het bestuur en/of de penningmeester aangaande de keepers- en trainingsmaterialen.


Voor aanvragen en wensen van materialen die niet (in aantal) aanwezig zijn op de vereniging kunt u de eindverantwoordelijke van het bestuur benaderen.
Voor alle zaken die te maken hebben met de huidige mogelijkheden en materialen kunt u zich melden bij Pepijn Albers.


U kunt de materialencommissie aanspreken langs de velden en in het clubhuis.
Daarnaast zijn wij bereikbaar via [email protected]
Wanneer er sprake is van spoed kan er een sms of app gestuurd worden naar 
Pepijn: 06-28369744

De materialencommissie dient te allen tijde de eindverantwoordelijke van het bestuur ten aanzien van de materialen en of/de penningmeester te raadplegen aangaande aanschaf van nieuwe materialen alvorens een bestelling geplaatst kan worden. Hierdoor kan er vertraging optreden bij de gewenste levering van materialen.


Keeperstassen en lockers

Iedere keeper krijgt aan het begin van het seizoen een keepersuitrusting in bruikleen van de club. De ontvanger van deze uitrusting is verantwoordelijk voor de gehele set.

Bij buitensporige schade en/of verlies van onderdelen wordt de ontvanger dan ook als verantwoordelijke aangesproken.
Materialen kunnen niet onderling worden geruild of geleend van andere keepers zonder de materialencommissie hiervan op de hoogte te stellen.

Aan het einde van het seizoen wordt de tas door de ontvanger weer aangeboden aan de materialencommissie, indien nodig vergezeld van schriftelijk of mondeling commentaar.

Schade en/of vermissing wordt zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de materialencommissie.

De hieraan verbonden kosten kunnen, in overleg met bestuur, worden doorberekend aan de ontvanger van de materialen en/of het team.

De uitrusting wordt op de club in de lockers opgeslagen. In de lockers kan de tas open of volledig uitgepakt worden opgeborgen, dit komt ten goede van de uitrusting zodat deze dan goed kan drogen en uitdampen.

De lockers worden afgesloten door een (door de materiaalcommissie aangeboden) slot. Dit slot heeft sleutels (in beheer van alleen het team zelf) of het is een slot met cijfercode. Deze code is alleen bekend bij het team en wordt net als eventueel sleutels en in bruikleen gekregen materialen niet gedeeld met anderen.

Bij schade aan de locker en/of het slot, verlies van slot en/of sleutel, dan wel verkeerd gebruik van de locker en/of slot, kunnen de hieraan verbonden kosten worden doorberekend aan de ontvanger van de materialen en/of het team.

Naast de uitrusting worden er in de lockers ook andere dingen opgeslagen voor het team waar de keeper deel van uitmaakt;
een tas met 10 ballen voor het inspelen bij wedstrijden;
een maximum van vier uitloop- of cornermaskers;
een krat met bidons;
eventueel een aantal hesjes voor gebruik bij inspelen.

Al deze goederen zijn eigendom van de vereniging en moeten aan het einde van het seizoen worden voorgelegd aan de materialencommissie.

 

In het geval dat men ervoor kiest de tas en/of andere onderdelen elders te bewaren gelden nog steeds dezelfde voorwaarden vanuit de vereniging.


Het materialenhok

In het materialen hok worden alle materialen opgeslagen ten behoeve van hockeywedstrijden en trainingen. Het opslaan van andere goederen is niet toegestaan, met uitzondering van EHBO gerelateerde zaken.

Het materialenhok is alleen toegankelijk met een sleutel, die op verzoek en in bruikleen verkrijgbaar is bij de sleutelbeheerder. Er kan een borg gevraagd worden voor de sleutel.

De lockers zijn alleen bedoeld voor die materialen, die aan het team verstrekt zijn door de vereniging zelf.

In het materialenhok is achterin een afsluitbaar gedeelte, deze is alleen toegankelijk voor sleutelhouders.

Alleen deze personen hebben toegang tot dit gedeelte, dan wel onder begeleiding van een sleutelhouder is toegang mogelijk en toegestaan.

In de zogenaamde open ruimte staan diverse materialen ter beschikking voor trainingsdoeleinden.

Deze materialen worden alleen gebruikt waarvoor deze zijn bedoeld en worden aan het einde van het gebruik ordentelijk teruggeplaatst. Trainers zijn eindverantwoordelijk.

Gebruikte hesjes worden uitgehangen om te drogen, deze worden niet nat in de kar gelegd.

Het aanrecht in het materialenhok is alleen bedoeld voor het vullen van bidons en ice packs.

In het materialenhok is ook een kleine vriezer aanwezig, bedoeld voor het opslaan van ice packs. Deze moeten regelmatig aangevuld worden met nieuwe, deze liggen in de lade van het keukenblok naast de vriezer.

Deze ruimte wordt bewaakt door videocamera's!

 

De keepersuitrusting

Ieder team dat officiƫle wedstrijden speelt krijgt van de vereniging een keepersset in bruikleen. Deze kan afhankelijk van leeftijd en/of niveau verschillende onderdelen bevatten.

Tas:bedoeld voor de uitrusting van de keeper, eventueel kunnen er ook een beperkt aantal ballen en/of cornermaskers in opgeslagen worden.

Klompen: worden over de hockeyschoenen aangetrokken en aan de achterkant gesloten. De klompen zijn ten behoeve van bescherming en het tegenhouden en/of wegschoppen van de bal.

Legguards: ter bescherming van het lichaam en het tegenhouden van de bal.

Keepersbroek: ter bescherming van de keeper. Afhankelijk van de soort kan een speciale overbroek bij gedragen en geleverd worden.

Tok: ter bescherming van het kruis van de keeper, deze wordt (deels) onder de keepersbroek gedragen.

Bodyprotector: ter bescherming van de torso van de keeper.

Elleboogbeschermers: ter bescherming van de ellebogen en/of delen van de boven- en onderarmen.

Body armour: in plaats van de bodyprotector en elleboogbeschermers kan ook een combinatie geleverd worden die met elkaar verbonden zijn, permanent of met de mogelijkheid van loskoppelen. De functie blijft hetzelfde. Afhankelijk van soort en merk kunnen bij de body armour ook (delen van ) de lendenen en/of rug beschermd zijn.

Keepershandschoenen: voor de linkerhand de blocker, voor het tegenhouden en wegwerken van de ballen met de linkerhand. Voor de rechterhand de stickhandschoen, hierin wordt de stick van de keeper gedragen.


Keepershelm: ter bescherming van het hoofd, niet voor het tegenhouden en/of wegwerken van ballen.

Keelbeschermer: sommige keepers voelen zich veiliger en beter beschermd met een keelbeschermer, deze wordt door middel van een klittenbandsysteem om de keel vastgezet. Er kan aan de voorzijde een extra plaat onder hangen, de bip.

Extra bindingen: voor de klompen die onderlangs de klompen zelf gaan. Deze slijten het snelst en moeten tijdig vervangen worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de keeper / ontvanger van de uitrusting.


Keepersspullen schoonmaken


NB: Bij zaalhockey worden eisen gesteld aan de bindingen van de klompen. Het is daarnaast mogelijk om zaalhoezen om de legguards te doen om zodoende betere glijmogelijkheden in de zaal te hebben. Raadpleeg hiervoor indien nodig en gewenst uw materialencommissie.


Zaalbandjes klompen wisselen: